Tag Archives: in banner cuốn nhựa

Banner cuốn nhựa ZR-P06

Banner cuốn nhựa ZR-P06 Mã hàng hóa: ZR-P06 Tên hàng hóa: Standee cuốn nhựa ZR-P06 ( cách gọi khác: giá cuốn, giá kéo, giá chữ T, roll up standee…) Kích thước treo banner: 0.59m x1.6m, chất liệu PP trong nhà hoặc ngoài trời tùy nhu cầu, cắt sát hai bên, để dư 2 đầu trên, […]