Kích thước tiêu chuẩn khi in standee quảng cáo

Kích thước thường thấy của standee quảng cáo gồm có 2 kích thước cơ bản là 0.6×1.6m,  0.8×1.8m. Tuy nhiên cũng có loại standee treo được đồng thời cả 2 loại kích thước trên đó là các loại standee có thể điều chỉnh kích thước. Trên thân của standee có một bộ phận làm điều đó mà dân trong nghề gọi là tăng đơ.

Các loại standee điều chỉnh kích thước đó là standee x điều chỉnh kích thước bằng sắt, standee điều chỉnh kích thước bằng nhôm, standee kiểu Đức, standee kiểu Mỹ và standee x đa năng.
Với banner cuốn ngoài kích thước 0.6×1.6m còn có thêm kích thước 0.8×2.0m ( banner cuốn không có kích thước 0.8×1.8m), tương tự như standee X, banner cuốn cũng có sản phẩm điều chỉnh dùng được cả 2 kích thước tiêu chuẩn đó là banner cuốn điều chỉnh kích thước.

Kích thước tiêu chuẩn khi in standee quảng cáo

Kích thước tiêu chuẩn khi in standee quảng cáo

  • Standee chữ X thường 60×160
  • Standee chữ X thường 80×180
  • Standee Cuốn Nhôm Thường 60×160
  • Standee Cuốn Nhôm Thường 80×200
  • Standee x tăng đơ chữ A (Kích thước theo yêu cầu)
  • Standee đế sắt Standee ngoài trời (Khổ lớn)